Volatilitet

« Back to Glossary Index

Prisfluktuationerna hos finansiella tillgångar.

« Back to Glossary Index