Valutarisk

« Back to Glossary Index

Risken att värdet på tillgångar varierar på grund av förändringar i valutakurser.

« Back to Glossary Index