Tekniska analys

« Back to Glossary Index

Är en analysmetod som bygger på att hitta mönster i kursutvecklingen i syfte att prognosticera framtiden.

« Back to Glossary Index