Stop Loss

« Back to Glossary Index

Automatisk försäljning eller köp vid en given kurs eller vid en viss kursutveckling.

« Back to Glossary Index