OTC (Over the Counter)

« Back to Glossary Index

Handel med värdepapper som inte sker via en börs utan direkt mellan två parter.

« Back to Glossary Index