Obligation

« Back to Glossary Index

Är ett räntebärande skuldebrev som intygar att investeraren har lånat ut kapital till utställaren.

« Back to Glossary Index