Kreditrisk

« Back to Glossary Index

Risken att gäldenären inte kan uppfylla sina förpliktelser.

« Back to Glossary Index