Kapitalförsäkring

« Back to Glossary Index

En placeringsform för såväl företag som privatpersoner, där placeringen skiljer sig från traditionell kapitalvinstbeskattning.

« Back to Glossary Index