Investmentbolag

« Back to Glossary Index

Bolag vars syfte är att äga aktier i andra bolag.

« Back to Glossary Index