Fundamental analys

« Back to Glossary Index

Är en analysmetod som bygger på ett bolags redovisade resultat i syfte att finna under- eller övervärderade aktier.

« Back to Glossary Index