Företagsobligationer

« Back to Glossary Index

Är räntebärande instrument som ett företag har emitterat i syfte att finansiera sin verksamhet.

« Back to Glossary Index