Diskretionär förvaltning

« Back to Glossary Index

Portföljförvaltning där investeraren har gett förvaltaren förtroendet att fatta löpande investeringsbeslut.

« Back to Glossary Index