Trading

Trading är en mycket aktiv aktieportfölj där målet är att skapa resultat genom att ta vara på kortsiktiga möjligheter. Tradingen bygger till stor del på teknisk analys och är driven av triggers på marknaden. Genom tät kontakt med förvaltaren liknar Tradingen den gamla tidens aktiemäkleri

Ladda ner/skriv ut.

För 20 år sedan hade många förmögna investerare sin personliga aktiemäklare. En person som dagligen bevakade händelser på aktiemarknaden och som snabbt utförde transaktioner. Investeraren och aktiemäklaren hade en nära relation med tät kontakt där intressanta affärer diskuterades. Idag är aktiemäklaren sällsynt och tjänsten är borttagen hos de flesta. Istället har den ersatts av standardiserade modeller eller av att investerare själva får utföra sina affärer. Hos Ericsson & Partners är den personliga aktiemäkleritjänsten fortfarande en naturlig del av erbjudandet och benäms ”Trading”.

VARFÖR TRADING?

 • Marknaden svänger och aktier rör sig ofta kraftigt. Trading ger en möjlighet att ta tillvara på dessa rörelser
 • Trading är ett bra komplement till en långsiktig aktieförvaltning då den har möjlighet att generera avkastning i såväl stigande, sjunkande som stillastående marknad.
 • Att själv bedriva trading tar mycket tid och kräver ständig bevakning av marknaden.

VAD INGÅR I TRADING

 • Tät kontakt med personlig aktiemäklare Individanpassat upplägg.
 • Hög aktivitet.
 • Dagliga nyhetsbrev med viktiga händelser och intressanta rörelser.

RAMAR FÖR TRADING

 • Syftet är att ge betydligt bättre avkastning än index.
 • Portföljen kan ha tre nivåer av aktieexponering: 0%, 50%, 100%.
 • Maximalt 10 innehav i portföljen.
 • Targets och stop/loss nivåer sätts upp.
 • Köp görs i huvudsak på Large Cap för att likviditeten ska vara god.
 • En trade ska ha en tydlig trigger som driver aktiekursen. Till exempel en kvartalsrapport, en order, statistik eller nyheter.