Fixed Income

Vår Fixed Income portfölj består av direktinvesteringar i företagsobligationer vilket ger en stor förutsägbarhet och en möjlighet att helt individanpassa portföljen avseende ränta, tidshorisont och andra variabler. Fixed Income portföljen är en bra lösning då det finns överskottslikviditet med låg ränta och fungerar också som en ersättare till räntefonder.

Ladda ner/skriv ut.

I dagens lågräntemiljö ges mycket låg eller ingen ränta alls på det vanliga bankkontot/sparkontot. Det betyder i realiteten att kapitalet minskar eftersom det finns en inflation. Samtidigt finns ofta inte riskviljan att sätta det kapitalet i aktier. Här har Ericsson & Partners en lösning som ger bättre ränta än bankkontot, till låg risk och utan bindningstid. Dessutom finns möjligheten att helt skräddarsy lösningen efter individuella behov.

Företagsobligationer är svårt att investera i som privatperson då minsta volym är 1 000 000 kr. Därtill är information om obligationerna inte lika lättillgänglig som för aktier, vilket gör att analysen är tidskrävande.

Unikt med direktinvesteringar – vanligare med räntefonder som är lättare att standardisera. Att investera direkt i obligationer ger en större förutsägbarhet vad gäller såväl risk, ränta och tidshorisont. Dessutom är det ofta en betydligt billigare lösning.

En stor fördel med direktinvesteringar är att kunden helt kan välja vilken ränta som ska ges (och därmed vilken risk som tas). Andra parametrar som är anpassningsbara är tid, valuta och om någon bransch ska väljas bort.

Låg risk

Den huvudsakliga risken man tar i en Fixed Income portfölj är att ett eller flera bolag går i konkurs och därmed inte kan betala tillbaka sina lån. Ericsson & Partners följer löpande varje investering noggrant och har mycket god historik vad gäller att undvika konkurser.

Vad är en företagsobligation?

En företagsobligation är ett lån till ett företag som behöver kapital till sina satsningar. Företaget åtar sig att återbetala lånet efter en given period med en given ränta under tiden.