ETF

ETF-portföljen är en långsiktig och passiv indexportfölj som är ett bra alternativ istället för en fondportfölj. Med låga avgifter, enormt utbud och bred diversifiering ges möjligheten att uppnå en stor värdetillväxt över tid. ETF-portföljen erbjuder svensk och utländsk exponering samt tematiska investeringar som bygger på megatrender.

Ladda ner/skriv ut.

En ETF (Exchange Traded Fund) är en börshandlad indexfond som innebär att du enkelt och till låg kostnad får en omedelbar exponering mot den marknad du valt att investera i. Det kan till exempel vara en viss region, en viss bolagssektor eller ett specifikt tema. De stora skillnaderna mellan en ETF och en vanlig fond är att en ETF handlas över börsen och att den är betydligt billigare.

Fördelar med Ericsson & Partners ETF-portfölj

  • Har uppvisat mycket bra resultat över tid
  • Låga kostnader – väsentligt lägre än vanliga fonder
  • Att följa index ger lägre risk och långsiktig tillväxt
  • God likviditet och snabb access
  • Stort utbud ger möjlighet till bred diversifiering och att skräddarsy portföljer exakt utefter marknadssyn

Kärninnehav

60 procent av portföljen investeras i kärninnehav. Dessa ETF:er fungerar som bas i portföljen och bygger främst på geografisk diversifiering. Några exempel är:

ETF Marknad Avgift
XACT HDLW Nordiska högutdelare 0,30%
iShares Estoxx Europas 50 största bolag 0,40%
iShares EM mv Tillväxtmarknad låg volatil 0,25%
iShares US buyback. USA aktier med återköp 0,25%
iShares Lat. Am. Latinamerika 0,48%

 

Tematiskt innehav

40 procent av portföljen investeras i tematiska innehav som bygger på existerande megatrender. Några exempel är:

ETF Tema Avgift
AGED Åldrande befolkning 0,40%
HEAL Innovation inom hälsovård 0,40%
DIGI Ökad digitalisering 0,40%
H2O Global Water 0,65%
RBOT Ökad robotisering 0,40%