Edge

Edge är vår spetsportfölj där vi identifierar intressanta bolag med mycket stor långsiktig avkastningspotential. Edge bygger på vår egen djupgående värdering av bolagen och fundamental analys är centralt. Bolagen i Edge är mindre bolag som ofta inte är genomanalyserade av marknaden.

Ladda ner/skriv ut.

Edge-portföljen är framtagen för investerare som söker mycket hög avkastningspotential utan att spekulera. Målsättningen är att identifiera fundamentalt starka kvalitetsbolag som befinner sig på starka marknader och som är undervärderade. Genom en analytisk djupdykning synliggörs värden som marknaden inte har upptäckt. Fokus är att belysa bolagens långsiktiga möjligheter då marknaden fokuserar på temporära kortsiktiga problem.

Vad är ett EDGE-innehav?

  • Underliggande marknad där bolaget befinner sig ska uppvisa tillväxt
  • Bolaget befinner sig inom en positiv megatrend
  • Bolaget har starka fundamenta, dvs tillväxt, stabila finanser och professionell ledning
  • Det finns en ”Margin of safety” mellan bolagets värde och aktiens pris
  • Det finns en tydlig potential på en avkasting över 30 procent på 12-24 månader
  • Innehavet är inte spekulativt