Core

Core är vår långsiktiga aktieportfölj med de 12 mest köpvärda aktierna bland svenska och utländska storbolag. Bolagen har lång historik av stabil intjäning, kompetent ledning och ofta hög direktavkastning. Bolagen i Core är i huvudsak listade på Large-Cap och en del av innehaven ska bestå av välskötta investmentbolag.

Ladda ner/skriv ut.

Core är framtagen för investerare som har en långsiktigt positiv syn på aktiemarknaden och som föredrar direktinvesteringar i enskilda aktier framför fonder. Genom att investera i svenska och utländska kvalitetsbolag ger Core en stabil bas som också ska klara av perioder med svagare marknad. Målet för Core är att överprestera mot index varje år. Det uppnås genom att noggrant och fokuserat analysera aktier samt genom att vara aktiva och nära marknaden.

Placeringsmetod

I Core eftersträvas att ha en medelhög risk och att alltid investera i de 12 bästa aktierna bland
svenska och utländska storbolag. Ett Core-innehav förväntas ge + 8 procent på mellan 6-12
månader. Core bygger på fundamental analys.

Exempel på innehav

Stora Enso
Investor
Industrivärden
Dometic
ABB
GlaxoSmithKline
Hexagon
Essity
Atlas Copco
Volvo
Capio
Skanska