Erbjudande & symbol performance

Vårt erbjudande

Ericsson & Partners erbjudande utgörs av en mängd olika byggstenar som sätts samman till moduler. Modulerna kan investeras i var och en för sig men utgör oftast delar i en större helhet. Du kan också välja att investera i någon av Ericsson & Partners balanserade portföljer, som är sammansättningar av de moduler som vi rekommenderar för tillfället.  Alla moduler och portföljer revideras löpande.

Oavsett vilket står dina behov i centrum och vårt uppdrag är att skapa en lösning som är rätt för dig. Det är alltid dina preferenser, förutsättningar och önskemål som sätter ramarna för vårt förvaltningsuppdrag. Sammantaget och inom varje enskild modul.

Ladda ner/Skriv ut.

Ladda ner prislista.

 

Core Sverige

Core Sverige är vår långsiktiga aktieportfölj med de mest köpvärda aktierna bland svenska storbolag. Portföljen är fokuserad och består i huvudsak av bolag listade på Large-Cap. Genom att investera i svenska kvalitetsbolag ger Core Sverige en stabil bas i portföljen.

Läs mer om Core Sverige.

 

Core Global

Core Global är en långsiktig och globalt exponerad aktieportfölj som baseras på en kvantitativ investeringsstrategi med fokus på egenskaper som kvalitet, värde och momentum. Bolagen som portföljen investerar i är ofta stora internationella företag med välkända varumärken, stark marknadsposition och en lång historik av stabil intjäning.

Läs mer om Core Global.

 

ETF

ETF-portföljen är en långsiktig indexportfölj som är ett bra alternativ istället för en fondportfölj. Med låga avgifter, enormt utbud och bred diversifiering ges möjligheten att uppnå en stor värdetillväxt över tid. ETF-portföljen erbjuder svensk och utländsk exponering samt tematiska investeringar som bygger på megatrender.

Läs mer om ETF.

 

Edge

Edge är vår spetsportfölj där vi identifierar intressanta bolag med mycket stor långsiktig avkastningspotential. Edge bygger på vår egen djupgående värdering av bolagen och fundamental analys är centralt. Bolagen i Edge är mindre bolag som ofta inte är genomanalyserade av marknaden.

Läs mer om Edge.

 

Trading

Tradingen är en mycket aktiv aktieportfölj där målet är att skapa resultat genom att ta vara på kortsiktiga möjligheter. Tradingen bygger till stor del på teknisk analys och är driven av triggers på marknaden. Genom tät kontakt med förvaltaren liknar Tradingen den gamla tidens aktiemäkleri.

 

Alternativa

Alternativa investeringar är en samlingsbenämning på finansiella investeringar som skiljer sig från traditionella investeringar som framför allt utgörs av aktier och obligationer. Alternativa investeringarna bygger ofta på specifika case eller teman och erbjuder en stor flexibilitet som möjliggör att ta tillvara på intressanta rörelser och skapa avkastning oavsett marknadsklimat.

Läs mer om Alternativa.

 

Fixed Income

Vår Fixed Income-portfölj består av direktinvesteringar i företagsobligationer vilket ger en stor förutsägbarhet och en möjlighet att helt individanpassa portföljen avseende ränta, tidshorisont och andra variabler. Fixed Income-portföljen är en bra lösning när det finns överskottslikviditet med låg ränta och den fungerar också som en ersättare till räntefonder.

Läs mer om Fixed Income.

Performance

Vad som är en en bra performance avgörs av utfallet i relation till den risk du som kund är villig att ta. Det är alltid dina önskemål och din tidshorisont som gäller. Givetvis är vi stolta över att kunna överträffa olika index mot vilken vår performance kan jämföras. Det är dock i första hand inte det som är intressant utan vilken faktisk avkastning i nettokronor som blir utfallet i din portfölj och hur väl den överensstämmer med våra gemensamma målsättningarna över tid.

*Ny modul sedan 1:a oktober 2019
**Varierande upplägg

Vänligen notera att detta material endast utgör marknadsföring. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastningar.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret eller skicka ett meddelande direkt till någon av oss, så bokar vi ett personligt möte.

Genom att fylla i din email nedan samtycker du till att dina kontaktuppgifter kommer att behandlas av oss i syfte att vi ska kunna ta kontakt med dig och lämna information om oss och våra investeringstjänster. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.