Förtroende & symbol förvaltning

Vi erbjuder diskretionär portföljförvaltning. Ett komplicerat uttryck men enkelt att förklara: vi placerar ditt kapital där du får bäst avkastning inom ramarna du ger oss.

Investeringarna skräddarsys och optimeras utifrån din situation, dina mål och förväntningar på avkastning. Vår modell för kapitalförvaltning har inga begränsningar vilket ger oss stora möjligheter att hitta fler attraktiva investeringsalternativ.

Våra kunder är välmående företag, organisationer och förmögna privatpersoner som antingen inte har tid, intresse eller tillräcklig kunskap för att dagligen förvalta sin egen portfölj.

Diskretionär portföljförvaltning är ett långsiktigt åtagande från vår sida och bygger på öppenhet och kontinuerlig kommunikation oss emellan. Som kund är du aldrig inlåst och begränsad. Det viktigaste för oss att du är nöjd med vårt arbete och alltid känner dig trygg med dina investeringar i alla lägen.

Läs mer om vårt erbjudande.

 

”Avkastningen ligger klart över målen. Och balanseras över tid med en förvånansvärd bra timing”

Anders Landgren, A.L. KOM-on AB

”Jag har sökt och funnit en finansiell rådgivare som äntligen agerar som ’min personliga’ rådgivare.”

Örjan Hansson, Hansson & Partners AB

Vårt erbjudande

Ericsson & Partners erbjudande utgörs av en mängd olika byggstenar som sätts samman till moduler. Modulerna kan investeras i var och en för sig men utgör oftast delar i en större helhet. Du kan också välja att investera i någon av Ericsson & Partners balanserade portföljer, som är sammansättningar av de moduler som vi rekommenderar för tillfället.  Alla moduler och portföljer revideras löpande.

Oavsett vilket står dina behov i centrum och vårt uppdrag är att skapa en lösning som är rätt för dig. Det är alltid dina preferenser, förutsättningar och önskemål som sätter ramarna för vårt förvaltningsuppdrag. Sammantaget och inom varje enskild modul.

Ladda ner/Skriv ut.

Ladda ner prislista.

Core

Core är vår långsiktiga aktieportfölj med de 12 mest köpvärda aktierna ibland svenska och utländska storbolag. Bolagen har lång historik av stabil intjäning, kompetent ledning och ofta hög direktavkastning. Bolagen i Core är i huvudsak listade på Large-Cap och en del av innehaven ska bestå av välskötta investmentbolag.

Läs mer om Core.

Edge

Edge är vår spetsportfölj där vi identifierar intressanta bolag med mycket stor långsiktig avkastningspotential. Edge bygger på vår egen djupgående värdering av bolagen och fundamental analys är centralt. Bolagen i Edge är mindre bolag som ofta inte är genomanalyserade av marknaden.

Läs mer om Edge.

ETF (Indexfonder)

ETF-portföljen är en långsiktig och passiv indexportfölj som är ett bra alternativ istället för en fondportfölj. Med låga avgifter, enormt utbud och bred diversifiering ges möjligheten att uppnå en stor värdetillväxt över tid. ETF-portföljen erbjuder svensk och utländsk exponering samt tematiska investeringar som bygger på megatrender.

Läs mer om ETF.

Trading

Tradingen är en mycket aktiv aktieportfölj där målet är att skapa resultat genom att ta vara på kortsiktiga möjligheter. Tradingen bygger till stor del på teknisk analys och är driven av triggers på marknaden.

Genom tät kontakt med förvaltaren liknar Tradingen den gamla tidens aktiemäkleri.

Läs mer om Trading.

Fixed Income

Vår Fixed Income portfölj består av direktinvesteringar i företagsobligationer vilket ger en stor förutsägbarhet och en möjlighet att helt individanpassa portföljen avseende ränta, tidshorisont och andra variabler. Fixed Income portföljen är en bra lösning då det finns överskottslikviditet med låg ränta och fungerar också som en ersättare till räntefonder.

Läs mer om Fixed Income.

Alternativ

Alternativa investeringar syftar till att skapa avkastning oavsett marknadsklimat. Investeringarna bygger ofta på specifika case eller teman och erbjuder en stor flexibilitet som möjliggör att ta tillvara på intressanta rörelser. Genom Alternativa investeringar ges också möjlgheten att nå ett stort kassaflöde.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret eller skicka ett meddelande direkt till någon av oss, så bokar vi ett personligt möte.

Genom att fylla i din email nedan samtycker du till att dina kontaktuppgifter kommer att behandlas av oss i syfte att vi ska kunna ta kontakt med dig och lämna information om oss och våra investeringstjänster. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.